Феномен стваралаштва у хагиографијама архиепископа Данила и његовог Ученика

Snezana J. Milojevic

Апстракт


У овом раду смо поимање феномена стваралаштва у српској медиевистичкој литератури истражили на примерима житија архиепископа Данила Другог и Даниловог Ученика. Полазећи од тога да о књижевном тексту ове епохе треба говорити као о продукту ентузијастичке поетике, упоредили смо средњовековно богонадахнуће са потенцијалним поетичким панданом – Платоновом теоријом стварања. Консултујући одређени корпус Платонових дијалога на једној страни и теоријске текстове Аверинцева, Бичкова, Берђајева и Свето писмо на другој, истакли смо суштинску различитост ове две поетике које стваралачки импулс приписују божанској интервенцији.


Кључне ријечи


поетика; богонадахнуће; стваралаштво; рецепција; Данило Други; Данилов Ученик.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://doi.org/10.21618/fil1614452m

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Creative Commons License

ISSN 1986-5864

E-ISSN 2233-1158