Мотив даривања у роману „Мост” и „Немогућим причама” Зорана Живковића

Marijana Jelisavcic

Апстракт


Рад се бави мотивом даривања и начину на који се овај мотив реализује у приповедној прози Зорана Живковића. Осим тога, кроз анализу дела покушаћемо да одгонетнемо шта је то што је у овим причама некарактеристично за наведени мотив.


Кључне ријечи


мотив; дар; фантастика; време; библиотека.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://doi.org/10.21618/fil1614470j

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Creative Commons License

ISSN 1986-5864

E-ISSN 2233-1158