Индекс наслова


 
Број часописа Наслов
 
Бр. 13 (2016) О промишљањима традиције Апстракт   PDF
Jelena Veskovic
 
Бр. 17 (2018) О скраћеницама као производима језичке економије у немачком и српском језику Апстракт   PDF
Milena D. Belosevic
 
Бр. 14 (2016) О творбеној структури топонима (на примерима из Рађевине) Апстракт   PDF
Mirjana Petrovic Savic
 
Бр. 15 (2017) О франкофоној лингвистичкој феминизацији Апстракт   PDF (Français)
Francois S. Schmitt
 
Бр. 13 (2016) Обележја књижевне поетике Кормака Макартија у филмској адаптацији драме „The Sunset Limited“ Апстракт   PDF
Milos Arsic
 
Бр. 16 (2017) Обиљежја језика у приповијеткама Симе и Георгине Стојановић Апстракт   PDF
Biljana M. Babic, Dragomir V. Kozomara
 
Бр. 16 (2017) Од Алије Ђерзелеза до Мустафе Маџара. Интермедијална синтетизација ликова Апстракт   PDF
Nina Z. Govedar
 
Бр. 14 (2016) Од ведре сликовности ка модерни и постмодерном опозиву имагинарног Апстракт   PDF
Miroslav Drinic
 
Бр. 15 (2017) Од прилога до рјечника. Издавачки подухват деценије Апстракт   PDF
Nina Z. Govedar
 
Бр. 13 (2016) Од романтизма ка реализму: Хебелова приповетка „Сан“ Апстракт   PDF
Milica Pasula, Julijana Beli-Genc
 
Бр. 13 (2016) Описна нарација и њени трансмедијални аспекти у роману „Крила“ Станислава Кракова Апстракт   PDF
Snezana M. Milosavljevic Milic
 
Бр. 17 (2018) Осврт на will be V-ing из угла енглеског језика за потребе туризма Апстракт   PDF (English)
Aleksandra M. Radovanovic
 
Бр. 17 (2018) Пандани у фикционалном свету Маргарет Етвуд: Грејс Маркс и Мери Витни Апстракт   PDF
Milena Z. Nikolic
 
Бр. 15 (2017) Пертурбација фундаменталне фреквенције код иницијалних фрикатива у српском језику – акустичка анализа Апстракт   PDF (English)
Borivoje T. Petrovic
 
Бр. 17 (2018) Песник културе и емпиријски подстицаји. О једном аспекту поезије Милосава Тешића Апстракт   PDF
Aleksandar T. Jovanovic
 
Бр. 13 (2016) Писање рефлекса прасловенских група *ъ̯ r̥, *ь̯ r̥, *ъ̯ l̥, *ь̯ l̥ у првом издању староруске поеме „Слово о Полку Игореве“ Апстракт   PDF
Vasilije Stoiljkovic
 
Бр. 13 (2016) Плиније Млађи о раним хришћанима у Битинији (Epistula X 96) Апстракт   PDF
Slobodanka Prtija
 
Бр. 17 (2018) Поезија Васка Попе као предмет негативног критичког вредновања Апстракт   PDF
Boris D. Bulatovic
 
Бр. 13 (2016) Поезија и коментари Апстракт   PDF
Sanja N. Kobilj Cuic
 
Бр. 16 (2017) Поетичко начело индивидуализма у лирици Ђуре Јакшића Апстракт   PDF
Dusko V. Pevulja
 
Бр. 14 (2016) Поновна посјета лавиринту: расправа о „Успаваном рјечнику” Сујате Маси као субверзивном билдунгсроману Апстракт   PDF (English)
Saptarshi Roy
 
Бр. 15 (2017) Поновно читање средњовјековног епитафа са Мајевице Апстракт   PDF
Nemanja Dj. Milovanovic
 
Бр. 13 (2016) Постмодернизам постмодернизма: „Забавна“ прича Апстракт   PDF (English)
Michael T. Smith
 
Бр. 17 (2018) Потрага за идентитетом у приповеци Молски акорди Мирка Демића Апстракт   PDF
Olivera S. Markovic
 
Бр. 16 (2017) Прво издање „Горског вијенца” (1847–2017) Апстракт   PDF
Radmilo N. Marojevic
 
126 - 150 од 207 ставке/и << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>