Социокултурни аспект уџбеника страног језика

Аутори

  • Isidora D. Komadina Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици / University of Priština in Kosovska Mitrovica, Филозофски факултет / The Faculty of Philosophy, Катедра за руски језик и књижевност / Department of Russian Language and Literature

##plugins.pubIds.doi.readerDisplayName##:

https://doi.org/10.21618/fil2123211k

Кључне речи:

уџбеник страног језика, уџбенички садржај, култура, социокултурна компетенција, лингвокулутрологија

Сажетак

Главни циљ проучавања уџбеника јесте стварање оптималног модела уџбеника. Уџбеник страног језика може се посматрати са теоријског и практичног аспекта проучавања. Анализа уџбеника руског језика општеобразовног типа са теоријске тачке гледишта подразумева критичку анализу структурних и садржајних компонената уџбеника, као и формулисање основних принципа његовог конструисања. У оквиру теоријског аспекта, анализи уџбеника можемо приступити и са социокултурног плана који се одвија на два нивоа, садржинском и структурно-организационом. У овом раду разматрамо да ли садржај уџбеника има одговарајуће елементе потребне за стицање социокултурне компетенције, шта чини социокултурни садржај и на који начин ти садржаји могу бити представљени у уџбеницима, којим критеријумима оцењујемо социокултурни садржај уџбеника и како вршимо проверу усвојености социокултурног материјала код ученика.

##submission.authorBiography##

##submission.authorWithAffiliation##

Исидора Д. Комадина (Косовска Митровица, 1985) асистент је на Филозофском факултету Универзитета у Приштини. На Катедри за српску књижевност и језик Филозофског факултета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици дипломирала је 2018. године, а на Катедри за руски језик и књижевност 2011, и исте године уписује мастер студије на Филолошком факултету Универзитета у Београду на модулу Језик, књижевност, култура. Три године радила је у основној школи „Свети Сава” Граце, општина Прилужје, и у средњој техничкој школи „Никола Тесла” из Обилића као наставник руског језика. У звање сарадника у настави изабрана је 2012. године на Филозофском факултету Универзитета у Приштини. Мастер рад одбранила је 2014. и исте године уписује докторске студије на Филолошком факултету Универзитета у Београду. Стручно усавршавање у трајању од мјесец дана завршила је у Белгороду (Русија), на програму Русский язык как иностранный 2016. Такође, завршила је стручно усавршавање у трајању од мјесец дана у Санкт Петербургу на програму NY − St. Petersburg Institute of Linguistics, Cognition and Culture 2017. Реализовала је наставу српског језика у трајању од 20 часова у оквиру програма Српски језик са применом нових образовних технологија у руској говорној средини, у Белгороду 2016. године, као наставник српског језика.

##submission.downloads##

Објављено

2021-08-07

Bрој часописа

Секција

Seventy Years of Russian Language in Banja Luka