Симеон Милутиновић Сарајлија и Александар Фјодорович Гиљфердинг (прилог питању о руско-српским културним прожимањима)

Аутори

  • Jelena V. Janjic Народна и универзитетска библиотека Републике Српске / National and university library of Republic of Srpska

##plugins.pubIds.doi.readerDisplayName##:

https://doi.org/10.21618/fil2123283j

Кључне речи:

Симеон Милутиновић Сарајлија, Александар Фјодорович Гиљфердинг, путописи, српско-руски културни контакти, културна историја

Сажетак

У овом раду се, у првом фрагменту, критички разматрају културне везе српског пјесника Симеона Милутиновића Сарајлије (1791–1847) са Русијом и руском културом и доноси одломак из Симеоновог мало познатог путописа о Русији (Београд, 1847). Други фрагмент рада тиче се слависте Александра Фјодоровича Гиљфердинга (1831–1872), првог руског конзула у Босни, аутора дјела „Путовање по Херцеговини, Босни и старој Србији” (Петроград, 1859) и његових веза са српском културом. Доносимо одломак и овог путописа.

##submission.authorBiography##

##submission.authorWithAffiliation##

Јелена В. Јањић (Сарајевo, 1975), библиограф савјетник Народне и универзитетске библиотеке Републике Српске. Аутор је тридесетак радова из области текстологије, културне историје и библиографије. Аутор је неколико библиографија, коаутор је књиге Сопронова печатња (Биљана Бабић, Јелена Јањић; Бања Лука, 2016), приређивач зборника Симеон Милутиновић Сарајлија (2019) и уредник зборникâ радова Хаџи Стака Скендерија и српска култура у Босни и Херцеговини (2017) и Српска читаоница у Бањалуци (2018). Приређивач је и редактор текуће Библиографије Републике Српске од 2001.године.

##submission.downloads##

Објављено

2021-08-07

Bрој часописа

Секција

Seventy Years of Russian Language in Banja Luka