Језичке особине Причке от Јани Јована Бабића

Аутори

  • Dragomir V. Kozomara Универзитет у Бањој Луци / University of Banja Luka, Филолошки факултет / Faculty of Philology
  • Dijana M. Crnjak Универзитет у Бањој Луци / University of Banja Luka, Филолошки факултет / Faculty of Philology

##plugins.pubIds.doi.readerDisplayName##:

https://doi.org/10.21618/fil2123307k

Кључне речи:

језик Причке от Јани, говор Ждраловца, херцеговачко-крајишки дијалекат, сјеверозападна скупина херцеговачко-крајишког дијалекта

Сажетак

Рад се бави фонетско-фонолошким, морфосинтаксичким и лексичким особинама Причке от Јани Јована Бабића, са посебним освртом на оне које су територијално маркиране. Забиљежене језичке особине потом се пореде са приликама у другим говорима херцеговачко-крајишког (источнохерцеговачког) дијалекта, чиме се сагледава мјесто српског говора Ждраловца у свјетлу овог дијалекта као компактне говорне цјелине.

Биографије аутора

##submission.authorWithAffiliation##

Драгомир В. Козомара (Бастаси, Босанско Грахово, 1972) ванредни је професор на Катедри за српски језик и књижевност Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци. Аутор је књига Фонетске и морфолошке особине српских посавских говора између Врбаса и Укрине и Научимо акценте. Основно подручје истраживања му је српска дијалектологија, фонетика српског језика и ортографија. Члан је Одбора за стандардизацију српског језика при САНУ

##submission.authorWithAffiliation##

Дијана М. Црњак (Бањалука, 1972) редовни је професор на Филолошком факултету Универзитета у Бањој Луци (Студијски програм српског језика и књижевности). У периоду 2007–2019. била је гостујући професор на Филозофском факултету Свеучилишта у Загребу (Одсјек за јужнославенске језике и књижевности). Научним и наставним ангажманом везана је за проучавање српских синтаксичких и лексиколошких тема. Радове је објављивала у релевантним часописима, зборницима и монографским студијама, те излагала на научним скуповима у земљи и иностранству. Сарадник је и координатор у више националних и међународних пројеката. Члан је Одбора за језик АНУРС.

##submission.downloads##

Објављено

2021-08-07

Bрој часописа

Секција

Language