Semantisierung in den gedruckten Bildwörterbüchern der deutschen und der serbischen Sprache

Аутори

  • Dobrila L. Begenišić Universität in Ost-Sarajevo, Philosophische Fakultät, Lehrstuhl für Germanistik

##plugins.pubIds.doi.readerDisplayName##:

https://doi.org/10.21618/fil2123327b

Кључне речи:

Übersetzungswörterbücher, Bildwörterbücher, bildliche Semantisierung, verbale Semantisierung, Kinderwörterbücher, Allgemeinwörterbücher, Fachwörterbücher

Сажетак

In diesem Beitrag werden wir uns mit der Semantisierung in den gedruckten Bildwörterbüchern für die Sprachen Deutsch und Serbisch befassen. Dabei werden die Stellung und die Funktion der bildlichen Informationen und ihr Bezug zu den verbalen Informationen in diesen Wörterbüchern genauer erläutert. Als Grundlage für diese Forschung dienen die illustrierten Übersetzungswörterbücher, die im zwanzigsten Jahrhundert veröffentlicht worden sind und in denen Serbisch/ Serbokroatisch und Deutsch vertreten sind. In dieser Zeit sind nicht so viele Wörterbücher dieser Art erschienen, aber nach der Typologie sind Kinderwörterbücher, Allgemeinwörterbücher und Fachwörterbücher vertreten. Da alle drei häufig vorkommenden Typen vertreten sind, stellen diese Wörterbücher eine gute Basis für die Forschung der zweisprachigen und mehrsprachigen Bildwörterbuch-Lexikografie der deutschen und der serbischen Sprache dar

##submission.authorBiography##

##submission.authorWithAffiliation##

Добрила Л. Бегенишић, ванредни професор на Студијском програму за њемачки језик и књижевност на Филозофском факултету Универзитета у Источном Сарајеву. Предавач је за предмете из области језика, историје језика, транслатологије. Основне студије завршила је на Филолошком факултету у Беогрaду, магистрирала је на истом факултету 2001. године, а докторску тезу одбранила је 2010. године, такође на Филолошком факултету у Београду. Тежиште њеног научног интересовања представља наука о језику, а посебно лексикографија, теорија превођења, терминологија и њемачко-српске културне везе. Лексикографија представља њено трајније научно и професионално опредјељење. У домену практичне лексикографије бави се израдом рјечника, док се у домену металексикографије бави пописивањем, описом и евалуацијом рјечника. Посебну пажњу у свом раду поклања електронској лексикографији. Резултати њеног досадашњег рада у области практичне лексикографије огледају се у коауторству три стручна рјечника у којима су заступљени српски, њемачки и енглески језик (од којих је један електронски извор), а у области теоретске лексикографије у књизи Домети стручне лексикографије немачког и српског језика и неколико чланака објављених у научним часописима. Говори њемачки, руски и енглески језик. Живи и ради у Београду.

##submission.downloads##

Објављено

2021-08-07

Bрој часописа

Секција

Language