[1]
Opacic, M.M. 2021. Принцип локализације и проучавање социјативних значења у руском и српском језику. Филолог – часопис за језик књижевност и културу. 23 (Авг. 2021), 188–210. DOI:https://doi.org/10.21618/fil2123188o.