[1]
R. Perišić, O. 2020. KOLOKACIJE U NASTAVI SRPSKOG JEZIKA KAO STRANOG. PHILOLOGIST – Journal of Language, Literature, and Cultural Studies. 11, 22 (Dec. 2020), 88–115. DOI:https://doi.org/10.21618/fil2022088p.