(1)
R. Perišić, O. KOLOKACIJE U NASTAVI SRPSKOG JEZIKA KAO STRANOG. PH 2020, 11, 88-115.