Koncarevic, K. J. ., & Vasovic, J. B. . (2021). Асоцијативни речници као извор за истраживање транзиционих промена у руском и српском друштву краја ХХ и почетка ХХI века. Филолог – часопис за језик књижевност и културу, (23), 58–93. https://doi.org/10.21618/fil2123058k