Opacic, M. M. (2021). Принцип локализације и проучавање социјативних значења у руском и српском језику. Филолог – часопис за језик књижевност и културу, (23), 188–210. https://doi.org/10.21618/fil2123188o