R. Perišić, Olja. 2020. “KOLOKACIJE U NASTAVI SRPSKOG JEZIKA KAO STRANOG”. PHILOLOGIST – Journal of Language, Literature, and Cultural Studies 11 (22):88-115. https://doi.org/10.21618/fil2022088p.