Koncarevic, K. J. . и Vasovic, J. B. . (2021) „Асоцијативни речници као извор за истраживање транзиционих промена у руском и српском друштву краја ХХ и почетка ХХI века“, Филолог – часопис за језик књижевност и културу, (23), стр. 58–93. doi: 10.21618/fil2123058k.