Opacic, M. M. (2021) „Принцип локализације и проучавање социјативних значења у руском и српском језику“, Филолог – часопис за језик књижевност и културу, (23), стр. 188–210. doi: 10.21618/fil2123188o.