R. Perišić, O. (2020) “KOLOKACIJE U NASTAVI SRPSKOG JEZIKA KAO STRANOG”, PHILOLOGIST – Journal of Language, Literature, and Cultural Studies, 11(22), pp. 88–115. doi: 10.21618/fil2022088p.