Opacic, M. M. „Принцип локализације и проучавање социјативних значења у руском и српском језику“. Филолог – часопис за језик књижевност и културу, изд. 23, Август 2021., стр. 188-10, doi:10.21618/fil2123188o.