Reljic, J. G. „(Раз)откривање квир идентитета“. Филолог – часопис за језик књижевност и културу, изд. 23, Август 2021., стр. 561-8, doi:10.21618/fil2123561r.