R. Perišić, O. “KOLOKACIJE U NASTAVI SRPSKOG JEZIKA KAO STRANOG”. PHILOLOGIST – Journal of Language, Literature, and Cultural Studies, vol. 11, no. 22, Dec. 2020, pp. 88-115, doi:10.21618/fil2022088p.