Митолошки подтекст „Успења и суноврата Икара Губелкијана” Борислава Пекића

Natasa S. Drakulic

Апстракт


Предмет истраживања су интертекстуални односи које „Успење и суноврат Икара Губелкијана“ Борислава Пекића остварује с митовима о Прометеју и Дедалу и Икару, као и са „Књигом проповедниковом“. Циљ рада је да испита на који се начин остварује веза ове новеле са старогрчким митовима, с једне, и „Библијом“, с друге стране, уз ослонац на контекст Другог светског рата, где је смештена радња Пекићевог кратког прозног дела. На основу тога oвде ће се анализирати пишчева критика идеологије и тоталитарних друштвених система, уз осврт на друга дела истог аутора.

Кључне ријечи


интертекстуалност; мит; лет; пад; таштина; хуманост.

Пуни текст:

PDF

Референце


Извори

Библија (1994), Нови Сад: Добра вест: 169–181.

Гревс, Роберт (2008), Грчки митови, Београд: Фамилиет.

Пекић, Борислав (2001а), „Успење и суноврат Икара Губелкијана“, Успење и суноврат Икара Губелкијана; Одбрана и последњи дани, Нови Сад: Соларис, 5–74.

Пекић, Борислав (2001б), Нови Јерусалим, Нови Сад: Соларис.

Литература

Делић, Јован (1997), „Пролегомена за Пекићеву поетику прозе”, Hommage Данилу Кишу, Подгорица – Будва: Културно-просвјетна заједница – Средња школа „Данило Киш”, 51–70.

Ерор, Гвозден (2002), Генетички видови (интер)литерарности, Београд: Откровење – Народна књига.

Михајловић, Борислав (2002), „Борислав Пекић”, Други о Пекићу, Београд: Откровење, 27–31.

Мустеданагић, Лидија (2002), Гротескни бревијар Борислава Пекића, Нови Сад: Стилос.

Пантић, Михајло (1997), „Трагички парадокси Борислава Пекића или Иронички ефекти приповедања у књизи Нови Јерусалим”, Hommage Данилу Кишу, Подгорица – Будва: Културно-просвјетна заједница – Средња школа „Данило Киш”, 71–81.

Пекић, Борислав (1993), Време речи, Београд: Београдски издавачко-графички завод.
DOI: http://doi.org/10.21618/fil1715320d

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Creative Commons License

ISSN 1986-5864

E-ISSN 2233-1158