Motiv traume u pjesmama „Noćna dama” i „Bljesak” Đovanija Paskolija

Sanja N. Kobilj Cuic

Апстракт


Rad se bavi poetikom italijanskog pjesnika Đovanija Paskolija, posebno motivom traume nastale nakon tragičnog ubistva oca u ranom djetinjstvu pjesnika, ali i smrti majke, braće i sestre. Motivu traume pristupićemo sa stanovišta teorije traume Keti Karut, stručnjakinje za ovu teoriju sa stanovištva komparativne književnosti. Prema Karut, u pjesničkom jeziku lična trauma zastupljena je opsesivnom upotrebom tzv. ključnih riječi kojih sam autor nije svjestan. Doživljaj traume se na taj način iznova ponavlja, jer je samo sjećanje na nju potisnuto. U Paskolijevom slučaju riječ je o opsesivnoj upotrebi simbola iz flore i faune, kao i simbola prirodnih pojava, kojima se izražavaju unutrašnja, uglavnom traumatska stanja pjesnika, izolovanog od Drugog i posvećenog isključivo pokušaju obnavljanja narušenog porodičnog gnijezda. Na temelju analize dvije Paskolijeve pjesme pokazaćemo da se upotrebom simbola na svjesnom nivou stvara impresionistički simbolizam pjesnika „malih stvari”, dok se na nesvjesnom nivou upotrebom istih simbola indirektno ispoljava trauma očevog ubistva, narušenog porodičnog gnijezda, konstantno prisustvo smrti, kao i osjećaj odvojenosti od Drugog.

Кључне ријечи


teorija traume; psihološki simbolizam; podsvijest; impresionizam; motiv izolovanosti.

Пуни текст:

PDF

Референце


Barberi Squarotti, Giorgio (1963), “Interpretazione della simbologia pascoliana”, Lettere italiane 15: 286–318.

Frojd, Sigmund (1986), S onu stranu načela ugode, Naprijed: Zagreb.

Gioanola, Elio (1975), Regressione e rimozione nella poesia del Pascoli, internet, dostupno na: http://www.luzappy.eu/ita_quintad/elio_gioanola.htm (pristupljeno 23. aprila 2017).

Internet, dostupno na: https://it.wikisource.org/wiki/Myricae/Tristezze/Il_lampo (pristupljeno 29. marta 2017).

Internet, dostupno na: https://it.wikisource.org/wiki/Canti_di_Castelvecchio/Canti_di_Castelvecchio/Il_gelsomino_notturno (pristupljeno 29. marta 2017).

Caruth, Cathy (1996), Unclaimed exprience, Trauma, Narrative and History, The Johns Hopkins University Press Baltimore and London.

Lorenzini Niva (2005), La poesia italiana del Novecento, Bologna: Il Mulino.

Mengaldo, Pier Vincenzo (2008), Attraverso la poesia italiana, Roma: Carocci editore S.p.A.

Nava, Giuseppe (2016) (uredio) “Myricae” Giovanni Pascoli, Bologna: Patron.

Pascoli, Giovanni (1994), “Il Fanciullino”, L’era nuova. Pensieri e discorsi, Milano: E.G.E.A. S.p.A.

Pasolini, Pier Paolo (2004), Saggi sulla letteratura e sull’arte, Milano: Arnoldo Mondadori.

Špiranec, Katarina (2013), (Ot)pisati traumu, internet, dostupno na: http://www.booksa.hr/kolumne/criticize-this-409/esej-otpisati-traumu (pristupljeno 29. marta 2017).
DOI: http://doi.org/10.21618/fil1715381k

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Creative Commons License

ISSN 1986-5864

E-ISSN 2233-1158