Заменице у теолошким научним радовима на енглеском и српском језику

Ivana A. Knezevic

Апстракт


Научни радови из области теологије имају заједничке црте, али и јасне разлике са радовима других области науке. Специфичност методологије и карактера богословског познања оставља свој траг и на сферу морфологије, а огледа се, између осталог, и у карактеристичној употреби заменица. У раду који следи анализирали смо употребу заменица на изабраном корпусу  научних теолошких радова сва три подстила на српском и енглеском језику

Кључне ријечи


функционална стилистика; теологија; научни стил; подстилови научног стила; морфологија; заменице.

Пуни текст:

PDF

Референце


Извори на енглеском језику

Bloom, Anthony (1966), Living Prayer, Springfield, IL: Templegate Publishers.

Chadwick, Henry (2003), The Church in the Ancient Society: From Galilee to Gregory the Great, Oxford: Oxford University Press.

Meyendorff, John (1982), The Byzantine Legacy in the Orthodox Church, New York: St Vladimir’s Seminary Press.

Schmemann, Alexander (1974), Of Water and the Spirit, New York: St Vladimir’s Seminary Press.

Tarazi, Paul Nadim (1999), The New Testament: An Introduction, New York: St Vladimir’s Seminary Press.

Ware, Kalistos, „How to Read the Bible”, интернет, доступно на: http://www.oca.org/Docs.asp?ID=180&SID=2 (приступљено 5. фебруара 2012).

Извори на српском језику

Јевтић, Атанасије (1990), Духовност православља, Београд: Храст.

Крстић, Д. и А. Радовић (2003), Православни катихизис, Београд: Хришћанска мисао.

Лубардић, Богдан (2001), „Евхаристијска теорија личности и православна веронаука”, Богословље, год. LXV (LIX), бр. 1–2, Београд: Православни богословски факултет, 49–105.

Мајендорф, Јован (2006), Византијско наслеђе у Православној цркви, Краљево: Епархијски управни одбор Епархије жичке.

Перишић, Владан (2001), „Личност и суштина у теологији Светог Григорија Паламе”, Свети Григорије Палама у историји и садашњости, Србиње: Духовна академија Светога Василија Острошког, 41–50.

Шмеман, Александар (2007), Изабрана литургичка дела: Увод у литургичко богословље: Водом и духом, Шибеник: Истина.

Литература

Бугаева, И. В. (2005а), „Стилистические особенности и жанры религиозной сферы”, Стилистика текста. Meжвуз. Сборник научных трудов. Н. Новгород: НГЛУ им. Н. А. Добролюбова, 3–11.

Ђорђевић, Радмила (1989), Контрастивна граматика: именичке групе, Београд: Научна књига.

Ђорђевић, Радмила (1997), Граматика енглеског језика, Београд: Чигоја штампа.

Ware, Kallistos (1979), The Orthodox Way, New York: St. Vladimir’s Orthodox Theological Seminary.

Кликовац, Душка (2008), Језик и моћ: Огледи из социолингвистике и стилистике, Београд: XX век.

Кнежевић, Ивана (2010), Теолошки дискурс енглеског и српског језика: лексичко-семантички и стилистички проблеми превођења. Београд: Православни богословски факултет Универзитета у Београду, Институт за теолошка истраживања.
DOI: http://doi.org/10.21618/fil1716013k

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Creative Commons License

ISSN 1986-5864

E-ISSN 2233-1158