Морфолошке карактеристике језичке варијанте „Italiano dell’uso medio“ у cinepanettone филмовима

Natasa D. Vucenovic

Апстракт


У основи овог рада је анализа најупечатљивијих морфолошких аспеката националне варијанте италијанског језика коју 1985. године Франческо Сабатини дефинише појмом „italiano dell’uso medio“. Ова категорија настаје као резултат све већег одступања и удаљавања од канонизованог језика и његових строгих граматичких норми. У основи ове језичке варијанте је симплификација парадигми стандардизованог италијанског језика и стварање „новог стандарда“, за који је специфично присуство неформалних регистара карактеристичних за колоквијални језик. У корпусу се специфичности варијанте „italiano dell’uso medio“ анализирају кроз три социолингвистичке варијабле: територијалну, социјалну и функционалну. Добијени резултати потврђују основну хипотезу рада, односно да се варијанта „italiano dell’uso medio“ користи на националном нивоу, најчешће од стране средње и високо образованих говорника, припадника средње или високе друштвене класе, старосне доби између 14 и 55 година, и готово увијек у неформалним или само дјелимично формалним комуникативним контекстима. Сва одступања од стандардног језика за крајњу посљедицу имају дјелимичну или потпуну идентификацију варијанте „italiano dell’uso medio“ са колоквијалном варијантом италијанског језика.

Кључне ријечи


Italiano dell’uso medio; aspetti morfologici; semplificazione dello standard; innovazione; avvicinamento ai registri colloquiali; variabilità sociolinguistiche; diatopia; diastratia; diafasia.

Пуни текст:

PDF (Italiano)


DOI: http://doi.org/10.21618/fil1613201v

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Creative Commons License

ISSN 1986-5864

E-ISSN 2233-1158