Slika klopke u romanu Quaderno proibito. Odjeci stvaralaštva Luiđija Pirandela i Else Morante

Angela Bubba

Апстракт


Cilj rada je da ilustruje sličnosti na tematskom planu između romana Quaderno proibito Albe de Sespedes i djela Luiđija Pirandela i Else Morante. U radu se polazi od građanske klase koja je našla svoje mjes­to kako u Pirandelovim djelima tako i u romanima Albe de Sespedes i Else Morante (na prvom mjestu je to Menzogna e sortilegio u kome se Elsa Morante posebno pozabavila ovom temom). Cilj nam je i da ilustrujemo na koji način se linija Pirandelo–Morante uklapa u pomenuti roman Albe de Sespedes. Fokus rada je takođe i na temi majčinstva koja je uveliko prisutna u djelima pomenutih književnika.

Кључне ријечи


Alba de Sespedes; Elsa Morante; Luiđi Pirandelo; pisanje; majčinstvo; klopka.

Пуни текст:

PDF (Italiano)


DOI: http://doi.org/10.21618/fil1817201b

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Creative Commons License

ISSN 1986-5864

E-ISSN 2233-1158