Настава из интеркултуралне академске реторике – пример из наше педагошке праксе

Savka N. Blagojevic

Апстракт


Циљ рада је да прикаже могућност организововања и извођења наста­ве интеркултуралне академске реторике код нас. Рад, најпре, наводи савремено тумачење реторике и објашњава постулате интеркултуралне реторике, а затим даје кратак увид у њен настанaк, да би се након тога пажња посветила академској реторици и методама које се примењују у њеним истраживањима. Након тога се објашњава друштвена функција научноистраживачког рада као жанра академског дискурса који је веома чест предмет ових истраживања, да би се у другом делу рада дао опис конкретног академског курса из области интер­културалне академске реторике. Поред представљања садржаја курса, приказа листе истраживачких области и истраживачких задатака који се сугеришу докторандима за њихово сопствено истраживање, сумирани су и резултати евалуације која је извршена по завршетку курса у циљу пружања повратне ин­формације наставнику курса.

Кључне ријечи


реторика; академска реторика; интеркултурална комуникација; контрастивна истраживања; научноистраживачки радови.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://doi.org/10.21618/fil1817380b

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Creative Commons License

ISSN 1986-5864

E-ISSN 2233-1158