Milorad Pavić izgubljen u prevodu: Analiza prevoda Hazarskog rečnika sa srpskog jezika na italijanski

Anja Dj. Pravuljac

Апстракт


Lingvističkom analizom prevoda Hazarskog rečnika sa srpskog jezika na italijanski u radu će se predstaviti neki od osnovnih problema prevođenja. U fokus analize prevoda postavljaju se osnovni zadaci prevodioca: da pored vjernog prenosa značenja i forme jednog književnog djela na strani jezik prenese i sam stil autora te da prepozna funkciju i uticaj koji ima određeni izraz na čitaoca prevoda. U radu se prvenstveno analiziraju izrazi iz Hazarskog rečnika koji karakterišu jedinstven stil pisanja Milorada Pavića, kojim teži da poetski materijal uvede i u prozu. Za izgradnju svog stila, Pavić koristi postojeće frazeološke izraze kao podtekst, ali im zamagljuje značenje mijenjajući njihovu formu. Prevodilac, kao spona između onoga koji šalje informaciju i onoga koji je prima, treba da takve jezičke konstrukcije prenese na strani jezik u njihovom izvornom obliku, čime pisca originalnog teksta približava čitaocu prevoda. Komparativnom analizom originala i prevoda Pavićevih stilskih izraza u radu se dolazi do zaključka da su uspješni primjeri prevedenih izraza oni u kojima su sačuvani svi originalni elementi piščeve poetike, te se predlaže da – kada se prevodi pisac poput Milorada Pavića – metod doslovnog prevođenja treba da ima prednost nad metodom slobodnog prevođenja.

Кључне ријечи


Milorad Pavić; Hazarski rečnik; Dizionario dei Chazari; analiza prevoda; jezičke igrice; metod doslovnog prevođenja.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://doi.org/10.21618/fil1817397p

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Creative Commons License

ISSN 1986-5864

E-ISSN 2233-1158