Деспот Ђурађ и деспотица Јерина Бранковић у српској драми 20. века

Snezana R. Bulat

Апстракт


Српска драмска књижевност изнедрила је многобројна остварења са историјском и/или легендарном тематиком. Истраживачка пажња ће бити посвећена оним драмским делима која казују о српској деспотовини, деспоту Ђурђу и деспотици Јерини Бранковић. У овом се раду даје преглед драмских текстова насталих у двадесетом веку у којима се као доминантни актери јављају деспот Ђурађ и деспотица Јерина Бранковић. Поред расветљавања улога ових драмских ликова, тумачиће се и однос драмских писаца према историјским подацима и усменој књижевности. Приликом сачињавања прегледа драмских дела у којима се појављују ове историјске личности, акценат је стављен само на репрезентативне драме, естетски релевантне.

Кључне ријечи


деспот Ђурађ; деспотица Јерина; драма; историја; легенде.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://doi.org/10.21618/fil1817549b

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Creative Commons License

ISSN 1986-5864

E-ISSN 2233-1158