Semantički potencijal intertekstualnosti sa teorijskih aspekata savremene ukrajinske komparatistike

Natalija L. Bilik

Апстракт


U radu se izlaže verzija modeliranja kompleksa teorijskih principa i mehanizma semantičke aktivnosti intertekstualnosti likovnog materijala na osnovu sadržajnih i značenjskih opsega znaka-simbola u romanesknoj prozi. Naglašava se, pre svega, okvir kombinacije ovih principa i njena identifikacija sa aspekta klasičnih i savremenih koncepcija književne komparatistike.

Кључне ријечи


komparatistika; intertekstualnost; semantika.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://doi.org/10.21618/fil1817593b

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Creative Commons License

ISSN 1986-5864

E-ISSN 2233-1158