Romantična ljubav kao pretnja društvenoj stabilnosti u Šekspirovoj drami Romeo i Julija i Anujevoj drami Romeo i Žaneta

Milena M. Kalicanin, Jovana M. Zdravkovic

Апстракт


Fokus rada je na komparativnoj analizi Šekspirove drame Romeo i Julija i Anujeve drame Romeo i Žaneta. Anuj je samo jedan od modernih književnika koji nastoji da u svojim delima ukaže na značaj Šekspirovog standarda zdravog života – iskonske sposobnosti čoveka da se poveže sa svetom kroz ljubav. Anujev komad Romeo i Žaneta odgovara mitskom obrascu tragične jednačine koji prožima celokupan Šekspirov opus, a zasniva se na tragediji Ljubavnika kome je ljubav oduzeta. Ovo delo ukazuje na aktuelnost Šekspirovog upozorenja: društvo ne promoviše „veštinu ljubavi“ (Fromm 1956). Stoga se u uvodnom delu rada bavimo različitim definicijama romantične ljubavi oslanjajući se na kritičke uvide Bluma, Vivijana, Ilouzove i dr. Ove teoretičare povezuje ideja o ljubavi kao neophodnoj „sili“ koja na kraju dovodi do obnove izgubljene civilizacije. Ovakva ljubav je izraz neprikosnovene lične volje i kao takva preti društvenom poretku. Romantična ljubav je jedna od najvažnijih mitologija našeg vremena (Illouz 1997: 7) U drugom delu rada poredi se Šekspirova drama Romeo i Julija i njena moderna verzija – Anujev komad Romeo i Žaneta. U zaključku rada još jednom se ističe značaj Šekspirovog upozorenja na destruktivne tendencije patrijarhalnog društva i od čitaoca se traži da ih uvidi, osudi i na kraju im se odupre.

Кључне ријечи


romantična ljubav; subverzija; transgresija; Romeo i Julija; Romeo i Žaneta; Šekspir; Anuj.

Пуни текст:

PDF (English)


DOI: http://doi.org/10.21618/fil1817607k

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Creative Commons License

ISSN 1986-5864

E-ISSN 2233-1158