Адаптација англицизама у русинском језику на семантичком нивоу

Mihajlo P. Fejsa

Апстракт


Српски и енглески су ушли у русински језик у толикој мери да се језик русинске омладине данас може третирати као хибридни српско-енглеско-русински језик. Млади су свесни да у савременом свету треба да користе најмање три језика: државни језик (српски), глобални језик (енглески) и матерњи језик (русински). Евидентно је да се број англицизама у русинском језику данас енормно увећао. Овај рад обрађује адаптацију англицизама у русинском језику на семантичком нивоу.

Кључне ријечи


енглески утицај; англицизми; русински језик; jезичко позајмљивање; семантичка поља; врсте семантичких промена.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://doi.org/10.21618/fil1818044f

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Creative Commons License

ISSN 1986-5864

E-ISSN 2233-1158