Контрастивна и концептуална анализа немачких и српских соматизама у семантичком пољу ’љутња’

Gordana M. Ristic

Апстракт


У раду се анализирају немачки и српски соматизми којима се изра­жава ЉУТЊА. Циљ рада је утврдити и описати контрастивне сличности и разлике, при чему је полазни језик немачки, а циљни српски. Истраживани материјал биће подвргнут и концептуалној анализи, с циљем да се постулишу концептуалне метафоре у оквиру семантичког поља ЉУТЊА. Корпус је ексцер­пиран из одговарајућих једнојезичких и двојезичких речника.

Кључне ријечи


фразеологизам; соматизам; контрастивна и концептуална анализа; еквивалентност; концептуална метафора.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://doi.org/10.21618/fil1818075r

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Creative Commons License

ISSN 1986-5864

E-ISSN 2233-1158