Idiomi sa leksemom mouth u engleskom i usta u srpskom: Kognitivni pristup

Jelena Lj. Biljetina

Апстракт


Rad istražuje idiome u engleskom i srpskom jeziku koji u svom sas­tavu sadrže lekseme mouth i usta. Idiomi su istraženi iz perspektive kognitivne lingvistike s ciljem otkrivanja kognitivnih mehanizama koji omogućavaju njihovo razumevanje, a potom upoređeni u en­gleskom i srpskom, kako bi se utvrdile sličnosti i/ili razlike između ova dva jezika. Rezultati pokazuju da nema značajnih podudaranja u leksikalizaciji idioma u engleskom i srpskom, ali da značajna poduda­ranja postoje u njihovoj konceptualizaciji, što znači da ova dva jezika spoljašnji svet doživljavaju na sličan način, ali ga lingvistički izražavaju na drugačiji način.

Кључне ријечи


idiomi; mouth; usta; metafora; metonimija.

Пуни текст:

PDF (English)


DOI: http://doi.org/10.21618/fil1818154b

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Creative Commons License

ISSN 1986-5864

E-ISSN 2233-1158