О лексеми прегршт

Bojana M. Gerun Djokic

Апстракт


Полазећи од истраживања употребе лексеме прегршт, аутор у овоме раду посматра њено савремено (актуелно) језичко стање. На основу анализе новинских електронских вести и резултата спроведене анкете међу педесет студената, закључујемо да се, за разлику од основног значења (састављени дланови) и секундарног значења (количина која стаје у састављене дланове), данас партикуларизатор (квалификација М. Ивић) прегршт, најчешће, употребљава у функцији интензификатора3, и то у већини случајева уз апстрактне ентитете, у значењу обиље чега, велика количина чега. У књижевним делима још увек се донекле чува примарно значење ове лексеме састављених дланова те секундарно значење количине која стаје у састављене дланове.

Кључне ријечи


прегршт; састављени дланови; количина; незнатна количина; много; партикуларизатор; интензификација; синонимски однос; енантиосемија.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://doi.org/10.21618/fil1818191g

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Creative Commons License

ISSN 1986-5864

E-ISSN 2233-1158