Статус суфикса -џија/-чија у Црнотравском речнику Радосава Стојановића

Aleksandra M. Antic

Апстракт


У раду се са семантичко-творбеног аспекта испитују лексеме са турским суфиксом -џија/-чија које се у Црнотравском речнику Радосава Стојановића појављују као одреднице, као семантичка информација или као део илустративног материјала. Циљ семантичке анализе јесте да укаже на различитост значења ових лексема у поменутом дијалекатском речнику. Творбена анализа би требало да покаже разноврсност основа лексема са суфиксом -џија/-чија. Њоме су обухваћени и деривати суфикса -џија/-чија уочени на материјалу из Црнотравског речника.

Кључне ријечи


призренско-тимочка дијалекатска зона; Црнотравски речник; суфикс -џија/-чија; семантичка анализа; творбена анализа.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://doi.org/10.21618/fil1818254a

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Creative Commons License

ISSN 1986-5864

E-ISSN 2233-1158