Српски језик у огледалу руске славистике ХХI века

Andrej M. Stojanovic

Апстракт


Циљ овог рада је да се утврди преовлађујући научни став о идентитету српског језика у руској славистици ХХI века, чиме би се уједно измерио досадашњи утицај научне србистике на заснивање руске концепције о полицентричном српском језику. Анализа се проводи на корпусу научних и стручних, углавном сербокроатистичких, радова објављених у Русији у последњих двадесетак година. Резултати истраживања упућују на закључак да у одређивању идентитета српског језика и употреби одговарајућих лингвонима већина руских слависта данас не полази од постулата научне србистике (учење М. Ковачевића), већ од сербокроатистичке доктрине В. П. Гуткова, односно теорије варијаната (М. Ивић).

Кључне ријечи


српски језик; србистика; полицентрични језик; идентитет језика; сербокроатистика; руска славистика.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://doi.org/10.21618/fil1818270s

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Creative Commons License

ISSN 1986-5864

E-ISSN 2233-1158