Specifičnost pojma progres u Kondorseovom djelu

Anja N. Bundalo

Апстракт


Način na koji je ideja o napretku definisana u djelima prosvjetitelja jedan je od najboljih pokazatelja višeslojnog karaktera njihove filozofije. Premda su se prosvjetitelji često služili pojmom napredak, lako se uočava da u samim djelima koja predstavljaju njegovo otjelovljenje ovaj pojam nije jasno definisan. U svom posljednjem djelu koje nosi naziv Skica istorijskog pregleda napretka čovječanstva (l’Esquisse d’un tableau historique des progrès de l’esprit humain), napisanom između 1789. i 1794, Kondorse predlaže specifično određenje pojma napredak: kao unapređenje ljudske vrste, a ne pojedinca. Na samom početku djela čitalac se upozorava da ne treba da se čudi „[…] zašto intelektualni napredak nije uvijek bio propraćen kretanjem društva prema sreći i vrlini”. Kroz devet perioda razvoja ljudskog društva, i desetog koji ima providencijalni karakter, koji su ponuđeni u Kondorseovoj Skici, pokušaćemo da utvrdimo na koji način je interpretacija napretka ovog pisca i matematičara mogla da utiče na savremenike Francuske revolucije i koje su njene posljedice po razvoj modernih društava.

Кључне ријечи


Kondorse; Skica istorijskog pregleda napretka čovječanstva (l’Esquisse d’un tableau historique des progrès de l’esprit humain); prosvjetitelji; progres.

Пуни текст:

PDF (Français)


DOI: http://doi.org/10.21618/fil1818358b

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Creative Commons License

ISSN 1986-5864

E-ISSN 2233-1158