Елементи народне књижевности у преписци Лазе Костића

Mladen Z. Djuricic

Апстракт


У раду се трага за елементима народне књижевности у преписци Лазе Костића с циљем да се подробније осветли ауторов однос према народној традицији на којој почива већи део његовог стваралаштва. Детаљном анализом грађе даје се нацрт за ’епистоларну историју’ Костићеве књиге Основа лепоте у свету: с особитим обзиром на српске народне песме, која се, директно и индиректно, спомиње у више од тридесет Костићевих писама из седамдесетих и осамдесетих година XIX века.

Кључне ријечи


писмо; преписка; Основа лепоте у свету; народна књижевност.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://doi.org/10.21618/fil1818420d

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Creative Commons License

ISSN 1986-5864

E-ISSN 2233-1158