Делија девојка у српској усменој епици

Natasa S. Drakulic

Апстракт


Рад разматра мотив делије девојке, односно жене ратнице у српској усменој епици. У обзир је узета грађа из Ерлангенског рукописа, Народних пјесама из старијих, највише приморских записа Валтазара Богишића, Пјеванија црногорских и херцеговачких Симе Милутиновића Сарајлије, II, III и IV збирке бечког, VI, VII, VIII и IX збирке државног издања Српских народних пјесама Вука Стефановића Караџића, као и II, III и IV збирке Српских народних пјесама из необјављених рукописа Вука Стефановића Караџића, које су приредили Живомир Младеновић и Владан Недић. Испитивање је извршено на песмама у којима се девојка или жена прерушава у мушкарца преузимајући његову друштвену улогу. Пажња је посвећена преласку из фемининог у маскулин домен моћи, при чему долази до привремене замене родног идентитета. Поменутом мотиву приступа се с аспекта обреда прелаза Арнолда ван Генепа, уз анализу прелиминалне, лиминалне и постлиминалне фазе током иницијације јунакиња. Циљ је да се, с обзиром на узрок премоделовања тела, песме поделе у групе, уз настојање да се утврди њихова заједничка морфологија.

Кључне ријечи


делија девојка; жена ратница; српска усмена епика; прерушавање; обреди прелаза; женско; мушко; пол; род.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://doi.org/10.21618/fil1818430d

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Creative Commons License

ISSN 1986-5864

E-ISSN 2233-1158