Деконструкција Одисеје у роману Повратак кући Бернхарда Шлинка

Natasa P. Rakic

Апстракт


У овом раду ће бити приказано како Бернхард Шлинк користи, деконструише и модификује митолошку подлогу у роману Повратак кући. Компо­зиција романа, ликови и њихова карактеризација, преиспитивање наметнутог читања и прекомпоновање структурних елемената Одисеје чине овај роман занимљивим за анализу. Шлинк се служи поливалентношћу Одисејевог лика правећи паралелу између античког Одисеја и Карла Хајнца/Џона де Баура и Петера Дебауера. Кроз проблематизовање увреженог схватања мита о Одисеју, као мита о повратку кући, Шлинк покушава да укаже на разне могућности тумачења мита. Он се, између осталог, пита да ли су се Одисеј односно Петер и Карл/Џон вратили да би остали. Какав је модерни Одисеј? Да ли је повратак у 21. веку уопште могућ? Да ли је домовина утопија? Служећи се интертексту­алном методом и методом деконструкције, рад ће покушати да понуди одговор на питања имајући у виду неопходност деконструкције постојећих митова ради отварања истих за разна ишчитавања у складу са актуелним временом.

Кључне ријечи


мит; Одисеј; Шлинк; повратак; лутање; идентитет; деконструкција; интертекстуалност.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://doi.org/10.21618/fil1818452r

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Creative Commons License

ISSN 1986-5864

E-ISSN 2233-1158