Преисписивање историје у драми Свети Георгије убива аждаху Душана Ковачевића

Aleksandra D. Matic

Апстракт


У раду се разматра начин интерпретације историјских чињеница у драми Душана Ковачевића Свети Георгије убива аждаху, односно перспектива из које се посматра тема Првог светског рата. На темељима савремених промишљања драме, у сагласју са теоријом новог историзма и постмодернистичком теоријском мисли, преиспитује се однос историје и фикције у тексту, кроз неколике проблемске слојеве: жанровска хибридност драме, уписивање митско-легендарних слојева у историјска сећања, сукоб јавног и приватног бића драмских ликова. Проблематизовање победе у Церској бици посматра се као симптом духовне кризе и кризе идентитета, тако да се доживљај битке посматра на индивидуалном нивоу, а потом се разматра ефекат традиционалног, епског, херојског дискурса и хришћанско-легендарног и митског слоја оличеног у култу Св. Ђорђа, који утемељује национални и културни идентитет и колективне вредности за које се страда. При анализи драме полази се од претпоставке да је укрштај историјског, идеолошког, политичког са митским дискурсом остварен ради обликовања свести о историји као идеолошкој конструкцији која треба да потврди идеју о херојском жртвовању и нове историјске догађаје упише у колективну херојску прошлост.

Кључне ријечи


Први светски рат; Балкан; историја/фикција; центар/маргина; јавно/приватно; плурализам перспектива; дехуманизација.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://doi.org/10.21618/fil1818488m

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Creative Commons License

ISSN 1986-5864

E-ISSN 2233-1158