О инципиту и експлициту као граничном уоквиравању (Преглед теорија)

Jelena V. Vulovic

Апстракт


Циљ рада је да се представи кратка историја појмова инципита и експлицита и укаже на чињеницу да без њих, ма колико често остајали невидљиви, књижевни текст не би био могућ. Сусрет и последњи контакт са унутартекстуалним универзумом од великог је значаја (заједно са паратекстуалним елементима) за когнитивнa уоквиравања која ће отворити само неке од могућих рукаваца света приче. О почетку и завршетку/крају књижевног текста последњих десетак година интензивно се расправља у европским научним круговима. Овај рад се у представљању теорије инципита пре свега ослања на интерпретацију Едварда Бегена, који је покушао да образложи статус овог појма у делу Луја Арагона Je n’ai jamais appris à écrire ou les incipit. У сегменту рада који се бави појмом експлицита укључена су становишта аутора који полазе од морфолошког схватања оквира да би се појам проширио когнитивном теоријом уоквиравања.

Кључне ријечи


Оквир; гранична уоквиравања; инципит; експлицит.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://doi.org/10.21618/fil1613384v

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Creative Commons License

ISSN 1986-5864

E-ISSN 2233-1158