Engleski jezik i hingliški u kontekstu indijskoga sociolingvističkog eko-sustava

Marijana A. Janjic

Апстракт


Indija je vrlo kompleksan sociolingvistički eko-sustav u kojemu društvo podupire određene javne jezike za javnu komunikaciju dok druge priznaje kao materinje koji se rabe u privatnoj komunikaciji. U ovom eko-sustavu engleski se jezik pojavio kao jezik trgovaca putnika, bio prisutan duže od stoljeća kao jezik kolonizatorske sile, a danas u indijskome suvremenome društvu ima važnu ulogu u javnoj komunikaciji u radu administrativnih službi, obrazovanja, medija i znanosti. U radu se predstavlja hijerarhijski model javnih jezika u indijskome sociolingvističkom eko-sustavu, te pobliže opisuju uloge engleskoga jezika kako bi se stekao uvid u sociolingvističku komunikacijsku matricu u Indiji i uvjeti za razumijevanje pojave hingliškoga jezika. Rad analizira koji se ostvaraji smatraju hingliškim i pokušava objasniti iz sociolingvističke perspektive razloge pojave hingliškoga na indijskom potkontinentu.

Кључне ријечи


Indija; višejezičnost; hijerarhijska strukturiranost javnih jezika; jezična politika; engleski jezik; hindski jezik; hingliški jezik.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://doi.org/10.21618/fil1919116j

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Creative Commons License

ISSN 1986-5864

E-ISSN 2233-1158