Лик декадента у српском роману на почетку ХХ века

Isidora D. Djolovic

Апстракт


Упоредно тумачење новог типа књижевног протагонисте српског романа с почетка ХХ века, уклопљеног у оквире европских литерарних узора, открива нам бројне заједничке црте, али и особености, као обележје  контекста друштвеног тренутка на Балкану. Декаденција није била само идејни покрет већ и својеврсно стање свести. У добу суноврата, губе се јасне границе између добра и зла, смисао преобраћа у апсурд, а личност без доминирајућих врлина постаје репрезент епохе.

Кључне ријечи


Обескорењеност; криза индивидуе; декаденција; модерни јунак; fin de siecle; дезинтеграција.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://doi.org/10.21618/fil1613445d

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Creative Commons License

ISSN 1986-5864

E-ISSN 2233-1158