Српско-далматински магазин и три спорна слова

Vera Colakovic

Апстракт


У раду се разматра однос уредникā Српско-даламтинског магазина (1836–1873) према три Вукове забрањене графеме: <љ>, <њ> и <ј>. Однос уредника према три спорне графеме осликава однос према Вукоквој реформи писма у посљедњим фазама пред њено званично прихватање.

Кључне ријечи


Српско-далматински магазин; три забрањена слова Вукове реформе; одрази Вукове реформе писма; усвајање реформисане ћирилице.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://doi.org/10.21618/fil1614088c

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Creative Commons License

ISSN 1986-5864

E-ISSN 2233-1158