Лексичке збирке и лексика с подручја источнохерцеговачких говора и њихово мјесто међу изворима Речника САНУ

Nedjo G. Josic

Апстракт


У раду се (на основу архивске и друге грађе) говори о збиркама ријечи са подручја источнохерцеговачких говора које су током XX вијека инкорпорисане у општу картотеку Речника САНУ. Прати се њихова бројност, обим, улога, утврђује се општи значај и положај међу другим изворима Речника САНУ, евидентирају се значајнији сакупљачи, даје периодизација њиховог приспијећа и др. Преглед збирки прати осврт на поједине ријечи садржане у другим изворима (рјечницима, етнографским студијама, прозним дјелима појединих писаца) који потичу из западног дијела штокавских говора.

Кључне ријечи


лексикографија; лексички фонд српскога језика; корпус Речника САНУ; провинцијална лексика; источнохерцеговачки говори; збирке народних ријечи; сакупљачи.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://doi.org/10.21618/fil1614208j

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Creative Commons License

ISSN 1986-5864

E-ISSN 2233-1158