Рад у паровима, групни рад и пленум у настави њемачког језика

Biljana Maric

Апстракт


У раду је представљен значај рада у паровима, групног рада и пленума за наставу њемачког језика и за његово ефикасније и брже учење. Такође су теоријски објашњене функције, предности и недостаци ових облика наставног рада. Поред тога истраживана је заинтересованост ученика за овакав начин рада, те су анализирани резултати анкете која је спроведена међу полазницима курсева њемачког језика на Филолошком факултету у Бањој Луци. На крају су дате препоруке за будући рад на курсевима и у школама.

Кључне ријечи


облици рада у настави; рад у паровима; групни рад; пленум; интеракција; комуникација; кооперативни рад.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://doi.org/10.21618/fil1614257m

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Creative Commons License

ISSN 1986-5864

E-ISSN 2233-1158