Из ономастике Рађевине. Лични надимци два рађевска села: семантика и мотивација

Mirjana Petrovic Savic

Апстракт


У раду се анализира око 300 личних надимака из два села у Рађевини: Бела Црква и Мојковић. Грађу смо најпре поделили на мушке и женске надимке и даље према ситнијим семантичким или мотивационим особеностима. На самом крају налази се регистар личних надимакa са наведеним пренесеним значењем одговарајућег апелатива, уколико је забележено у речницима.

Кључне ријечи


Рађевина; ономастика; лични надимци.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://doi.org/10.21618/fil1613057p

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Creative Commons License

ISSN 1986-5864

E-ISSN 2233-1158