Смјернице о сукобу интереса

Сукоб интереса може да представља све оно што утиче на ауторску, рецензентску или уредничку објективност, процјену или одлуку поводом објављивања научноистраживачког рада.

Сукоб интереса може постојати на професионалном, финансијском или личном плану.

Пријављивање потенцијалног сукоба интереса је обавеза приликом подношења рукописа у часопису Филолог, у ауторској изјави која претходи покретању рецензијске процедуре.

Непријављивање сукоба интереса може довести до одбијања рукописа. Свако непријављивање сукоба интереса може угрозити кредибилитет аутора и часописа, односно издавача. Накнадно утврђивање непријављеног сукоба интереса може узроковати правне и академске посљедице.