Adverb u kontrastu – kriterijumi za razgraničenje vrste reči

Аутори

  • Bozinka M. Petronijevic Универзитет у Крагујевцу, Филолошко-уметнички факултет

##plugins.pubIds.doi.readerDisplayName##:

https://doi.org/10.21618/fil2022013p

Кључне речи:

adverb, adjektiv, baza, glagol, adverbijal, simpleks, tvorbena struktura, sufiks, prefiks, derivat.

Сажетак

Suočeni sa činjenicom da se u literaturi, posebno u novijoj germanističkoj, sve više osporava status prilogu kao vrsti reči, a da u srpskom nema dovoljno jasnih kriterijuma za njegovo određenje, u priloženom radu čini se pokušaj da se na osnovu kontrasta dođe do jasnih strukturnih elemenata koji bi potvrdili jednu ili drugu tezu. Trenutno važeći morfološko-sintaksički kriterijum očigledno nije dovoljan za definiciju priloga kao postojeće ili nedostajuće vrste reči. Akcenat u radu otuda se stavlja na tvorbu reči.

##submission.authorBiography##

##submission.authorWithAffiliation##

Редовни професор у пензији

##submission.downloads##

Објављено

2021-05-26

Bрој часописа

Секција

Language