Акценатски дублетизам четворосложних придјева на Радио-телевизији Републике Српске

Аутори

  • Sladjana M. Cukut Универзитет у Бањој Луци / University of Banja Luka, Филолошки факултет / Faculty of Philology

##plugins.pubIds.doi.readerDisplayName##:

https://doi.org/10.21618/fil2123380c

Кључне речи:

акценатски дублети, четворосложне придјевске суфиксалне изведенице и сложени придјеви, говор на телевизији

Сажетак

У раду се анализира један тип акценатских дублета у говору професионалних говорника, на материјалу информативног програма на јавном сервису у Републици Српској. Двојак изговор различитих форми четворосложних придјева представља системску појаву у говору и односи се на фреквентне придјеве страног поријекла изведене суфиксом -ски: економски, медицински, те на сложене домаће придјеве као нпр. малобројан, православни, средњошколски и сл. Овакви вишесложни придјеви могу се изговорити са акцентом на првом слогу, што у већини случајева не прихвата норма српског језика, или са акцентом на другом слогу. Евидентно је на основу сакупљене грађе да је процес савладавања норме у погледу изговора оваквих вишесложних ријечи започет, али га треба довршити јер су у питању изузетно фреквентне форме у јавној ријечи уопште, а не само у говору спикера и репортера.

##submission.authorBiography##

##submission.authorWithAffiliation##

Слађана М. Цукут (Дервента, 1984), виши асистент на Филолошком факултету Универзитета у Бањој Луци. У Дервенти је завршила општу гимназију. На Одсјеку за српски језик и књижевност на Филозофском факултету у Бањој Луци дипломирала је 2007. године, а 2008. примљена је на постдипломскe студијe – смјер Наука о језику. У звање асистента за ужу научну област Специфични језици – српски језик изабрана је 2009. године, такође на Филозофском факултету. Од 2009. до 2011. године обављала је посао лектора српског језика на Универзитету „Пајсије Хиландарски” у Пловдиву (Бугарска) у оквиру међународне сарадње поменутог универзитета и Универзитета у Бањој Луци. Магистрирала је 2013. године на Филолошком факултету у Бањој Луци и исте године изабрана је у звање вишег асистента. Тренутно пише докторску дисертацију.

##submission.downloads##

Објављено

2021-08-07

Bрој часописа

Секција

Language